Пакетиране на пружинните пакети

Всички видове пружинни пакети се доставят опаковани в рула, по желание на клиента.

Пресоват се под високо налягане. След разопаковане пружинните пакети възстановяват своята първоначална форма без да губят своята височина и еластичност.

Предимства

Защо избираме пакетиране в руло?

  • По – ниска цена на транспорта.
  • По – ниски разходи за труд. Не се изисква машина за разопаковане на рулата.
  • По – ниски разходи за складиране. Пакетирани по този начин не заемат много място. Могат да бъдат разтоварени и без мотокар.
  • Максимална безопасност

Ние сме тук за да подпомогнем Вашия бизнес. Успех!