Екип

Станислава Шипарова

Търговски Директор

Пламена Спасова

Оперативен Директор

Пламен Димитров

Директор покупки

Александър Щербин

Мениджър развитие на бизнеса

Иванка Стоянова

Мениджър ключови клиенти

Димитър Георгиев

Мениджър проучване на пазари

Любомира Атанасова

Асистент продажби вътрешен пазар

Никола Танков

Технолог

Светослав Балджиев

Ръководител на отдел „механика и автоматика“

Ивелина Минкова

Контрол на качеството