Екип

Станислава Шипарова

Директор Покупки и Продажби

Пламена Спасова

Оперативен Директор

Иванка Стоянова

Мениджър ключови клиенти

Димитър Георгиев

Мениджър проучване на пазари

Никола Танков

Технолог

Светослав Балджиев

Ръководител на отдел „механика и автоматика“

Ивелина Минкова

Контрол на качеството